Welkom bij Buro Pontifex!

Het komt in alle soorten bedrijven en organisaties voor:

  • Een samenwerking die schuurt.
  • Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Spanningen tussen medewerkers.
  • Of een geschil tussen de zakelijke partners.

Meestal kom je er samen wel aan uit. Maar soms zijn er hoog oplopende conflicten en dreigende procedures. Met de begeleiding door Buro Pontifex kan je erger voorkomen en zorgen dat je samen tot een oplossing komt. Met onze zakelijke mediation begeleiden wij organisaties bij verstoorde arbeidsverhoudingen en zakelijke conflicten. Als vertrouwenspersoon fungeren we als aanspreekpunt voor medewerkers, cliënten en studenten die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of betrokken zijn bij een integriteitskwestie.

Zakelijke Mediation

Zakelijke conflicten gaan vaak over strategische vragen. Welke kant moet het op? Fusie met een concurrent of overname? Uiteenlopende persoonlijke ambities van de partners spelen dan een rol. Zeker bij familiebedrijven. Ook kan het gaan om een dreigend arbeidsconflict of een verstoorde werkrelatie. Mediation is dé manier om dergelijke conflicten op te lossen. Het voorkomt onnodige escalatie en kostbare juridische procedures. 

Onze mediation is gericht op de toekomst. In de schaduw van het recht wordt gezocht naar een passende oplossing. En die is vaak dichter bij dan je denkt.


Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. De werkelijkheid is anders. Waar mensen samenwerken kan er een verstoring ontstaan in de onderlinge verhoudingen. Ook binnen het onderwijs en de zorg raken mensen ongewild betrokken bij ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Een onafhankelijk en betrokken vertrouwenspersoon is dan de plek waar iemand veilig en vertrouwd zijn verhaal kan doen. We bieden een luisterend oor, zorgen voor de eerste opvang en geven advies en begeleiding bij het vervolgtraject. 

Verbindende Communicatie

Bij Buro Pontifex zijn we overtuigd dat verbindende communicatie bijdraagt aan een wereld die voor iedereen werkt. Onze vernieuwende en onconventionele aanpak laat zien hoe het oplossen van conflicten en geschillen ook anders kan. Met zachte kracht brengen we mensen in beweging om zo helder te maken waar het écht om gaat, want achter ieder standpunt schuilt een belang.

Zakelijke mediation

Sta je open voor het oplossen van een conflict? Ben je bereid aan te geven wat voor jou belangrijk is? Werk je mee bij het vinden van een acceptabele oplossing? Dan is mediation iets voor jou. Het voorkomt onnodige escalatie en kostbare juridische procedures. Onder onze deskundige begeleiding helpen we jullie er samen weer uit te komen. Met bewezen resultaat.

Extern vertrouwenspersoon

Vind je het belangrijk dat je medewerkers, cliënten of studenten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon die écht onafhankelijk is? Met het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon versterken organisaties hun integriteit, zowel preventief als correctief. Melden wordt veiliger, gemakkelijker en effectiever. Iets waar de hele organisatie baat bij heeft. Een vertrouwenspersoon heeft een positief effect op de organisatie. Het is een investering die winst oplevert.

Verbindende communicatie

Verbinding vinden, of in verbinding uit elkaar gaan. Het kan! Verbindende communicatie zorgt voor een wereld die voor iedereen werkt. Wil je met empathie reageren op je medemens, ongeacht of je hem of haar begrijpt? Feedback geven die ook ontvangen wordt? Verbindende communicatie gaat voorbij oordelen en belangen en onderzoekt de werkelijk onderliggende behoefte. Het doel is duurzame oplossingen en menswaardige behandelingen.