Wijzigen alimentatie

Als je gescheiden bent en je kinder- of partneralimentatie betaalt of ontvangt, kan het zijn dat dit bedrag niet meer passend is bij de actuele situatie. Dit kan komen door gewijzigde (financiële) omstandigheden zoals een verandering in het inkomen. Maar ook door het veranderen van je woonsituatie of het veranderen van je burgerlijke staat, bijvoorbeeld als je gaat hertrouwen of samenwonen met een nieuw partner. Voor het laten actualiseren van de alimetatieberekening en alimentatieafspraken, kun je terecht bij Buro Pontifex.

Bij een (echt)scheiding kun je te maken krijgen met twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Alimentatie is één van de onderwerpen die bij een scheiding tot veel gedoe kunnen leiden. Het is een onderwerp waarover veel rechtszaken worden gevoerd. De vraag is of je daar echt mee verder komt. Wij vinden dat dergelijke procedures onnodig veel onrust en blijvende schade veroorzaken bij betrokkenen. Ook als het gaat om het wijzigen van alimentatie afspraken.

Zijn er na de scheiding omstandigheden gewijzigd waardoor de alimentatieafspraken moeten worden herzien? Buro Pontifex kan een herberekening van de kinder- en/of partneralimentatie verzorgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke afspraken en bepalingen die hierover zijn opgenomen in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Door onze deskundige begeleiding helpen we jullie om nieuwe afspraken te maken. 

Wettelijke indexering

Wanneer er kinderalimentatie en/of partneralimentatie is afgesproken bij de scheiding, is meestal overeengekomen dat de bedragen jaarlijks worden geïndexeerd. Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Bij Buro Pontifex zien we vaak dat deze jaarlijkse indexatie wordt vergeten. Ook dit kan een reden zijn om de alimentatieberekening en/of alimentatie bedragen te laten actualiseren.

Hoe alimentatie herberekenen?

Wil je een herberekening van de kinderalimentatie of partneralimentatie omdat de huidige situatie van jou of je ex-partner is veranderd? Buro Pontifex staat jullie graag bij met het maken van een nieuwe berekening en het actualiseren van de alimentatie afspraken. Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.