Werkwijze & Kosten

Kennismaking en traject Mediation

Het eerste contact verloopt vaak telefonisch. Dit contact is bedoeld om de situatie te inventariseren en kennis te maken. Afhankelijk van de situatie wordt in samenspraak het vervolg bepaald. Dat kunnen individuele (intake) gesprekken zijn, maar ook een sessie met alle betrokken partijen bij de kwestie. Het verdere verloop is per casus verschillend. Soms zijn er enkele gesprekken nodig. Een andere keer werken we in een langer durend traject naar een oplossing toe. 

Een externe en neutrale locatie is belangrijk. De mediation gesprekken vinden plaats op één van de locaties van Buro Pontifex.


Kosten mediation

De kosten van zakelijke mediation zijn per traject verschillend en o.a. afhankelijk van de duur van het traject. Eventueel kan gekozen worden voor een totaalprijs voor het gehele traject. Dat voorkomt verrassingen achteraf. De totale kosten zijn vooral afhankelijk van jullie bereidheid om samen tot afspraken te komen.


Kennismaking en traject Vertrouwenspersoon

Medewerkers, cliënten of studenten van een bij ons aangesloten organisatie kunnen rechtsreeks telefonisch contact met ons opnemen. Na een korte telefonische inventarisatie plannen we de afspraak in. De locatie van de afspraak is extern en wordt in overleg met de melder bepaald. Het eventuele vervolgtraject is afhankelijk van de melding.


Kosten vertrouwenspersoon

Als extern vertrouwenspersoon werken we voornamelijk op contractbasis voor organisaties. Dat betekent dat we afhankelijk van het aantal medewerkers en de behoefte binnen de organisatie afspraken maken over onze dienstverlening en de kosten. Hierbij kan gedacht worden aan taken en bevoegdheden binnen de organisatie, controle van klachtenregelingen en vervaardigen van voorlichtingsmateriaal.

Daarnaast zijn we als vertrouwenspersoon ook rechtstreeks inzetbaar voor medewerkers en particulieren. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Landelijke dekking

Buro Pontifex werkt nauw samen met collega mediators en vertrouwenspersonen. Hierdoor kunnen we een landelijke dekking garanderen. We werken samen met deskundige mensen die passen bij de missie en visie van Buro Pontifex: verbindende communicatie die zorgt voor een wereld die voor iedereen werkt.