Werkwijze & Kosten

Hoe werkt het?

Na het eerste contact, per e-mail of telefoon, plannen we een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek in op een van onze locaties, bij jullie thuis óf online. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat er nodig is bij jullie specifieke situatie. 

Is er een wederzijdse klik en voelt het goed? Dan starten we met het mediation-, scheidingstraject of één van onze andere diensten. Allereerst zullen we jullie vragen alle benodigde documenten te leveren. Daarna plannen we een aantal (vervolg)afspraken in om alles gezamenlijk in orde te maken en jullie hierin te begeleiden.  

(echt)scheidingstraject bij Buro Pontifex

Tijdens deze vervolgafspraken behandelen we stap voor stap de onderdelen die nodig zijn om te komen tot een goede en heldere afronding van het (echt)scheidingsproces. Denk bijvoorbeeld aan het ouderschapsplan, verdelen van de gezamenlijke bezittingen, alimentatie, de pensioenverdeling of fiscale afspraken. De afspraken zullen uiteindelijk worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant wat door onze advocaat wordt ingediend bij de rechtbank. 

Afsluiting van het traject

De uitspraak van de rechter wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is de scheiding definitief.

Begeleiding na scheiding: nazorg

Bij Buro Pontifex besteden we ook veel tijd aan de nazorg. Nadat de scheiding officieel is afgerond, helpen we jullie graag op weg met andere zaken die wellicht nog geregeld moeten worden. Ook blijven we beschikbaar voor het geval jullie nog vragen hebben of behoefte hebben aan aanvullende ondersteuning.

Tarieven van Buro Pontifex

De kosten van onze dienstverlening zijn afhankelijk van wat er geregeld moet worden, waarin jullie begeleid willen worden en de complexiteit van de situatie. De bedragen zijn o.a. afhankelijk van jullie samenlevingsvorm, maar ook van de onderlinge verstandhouding én jullie bereidheid om samen tot afspraken te komen. In het kennismakingsgesprek worden de verwachte kosten met jullie besproken.

Wij gaan er van uit dat mediation in beginsel voor iedereen toegankelijk moet zijn. Als jullie financiële situatie daartoe aanleiding geeft zijn wij bereid te kijken naar een passend tarief. 

Soms vergoed de rechtsbijstandverzekeraar de (gedeeltelijke) kosten van mediation.

Duidelijkheid

Om vooraf duidelijkheid te verschaffen over de prijs die jullie kunnen verwachten, werken we bij voorkeur met een totaalprijs voor het gehele traject. Als het beter past, kan ook worden gekozen voor ons uurtarief. 

Pro Deo: Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Bij Buro Pontifex vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede (juridische) bijstand. Ook degenen met een laag inkomen en vermogen. Als je inkomen en vermogen onder een bepaalde grens blijft, kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogeheten toevoeging. Ook wel Pro Deo genoemd. Je betaalt dan alleen een geringe eigen bijdrage. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we of (één van)  jullie in aanmerking komt hiervoor. Zo ja, dan dienen wij de aanvraag voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in bij de Raad voor Rechtsbijstand.