Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. De werkelijkheid is anders. Waar mensen samenwerken kan er een verstoring ontstaan in de onderlinge verhoudingen. Ook binnen het onderwijs en de zorg raken mensen ongewild betrokken bij ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Een onafhankelijk en betrokken vertrouwenspersoon is de plek waar iemand veilig en vertrouwd zijn verhaal kan doen. We bieden een luisterend oor, zorgen voor de eerste opvang en geven advies en begeleiding bij het vervolgtraject. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon van Buro Pontifex is er voor

Met het aanstellen van vertrouwenspersonen versterken organisaties hun integriteit, zowel preventief als correctief. Melden wordt veiliger, gemakkelijker en effectiever. Iets waar de hele organisatie baat bij heeft. Een vertrouwenspersoon heeft een positief effect op de organisatie. Het is een investering die winst oplevert. Op financieel gebied (lager ziekteverzuim), qua reputatie bij de buitenwacht en intern op de werkvloer. 

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is wettelijk gezien niet (helemaal) verplicht. Toch stellen rechters in hun uitspraken werkgevers vaak in het ongelijk als er aan de organisatie geen vertrouwenspersoon verbonden is. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters veel waarde hechten aan het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin staat dat werkgevers een beleid dienen te voeren dat is gericht op voorkoming, en als dat niet mogelijk is, op beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen:

Met de vertrouwenspersoon van Buro Pontifex beschik je over een extern en onafhankelijk vertrouwenspersoon. Wij zijn gecertificeerd als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en als Vertrouwenspersoon Integriteit. We bieden diverse abonnementsvormen aan zodat we altijd op afroep beschikbaar zijn. Daarnaast ondersteunen we organisatie bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van PSA-beleid.