Veel gestelde vragen

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Heb je een conflict met iemands anders, met een bedrijf of binnen een organisatie? Schakel dan een mediator in. Een mediator is opgeleid om je te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. De mediator zorgt ervoor dat je in vertrouwelijkheid en onder geheimhouding kunt vertellen wat je dwars zit. Een mediator is neutraal en onafhankelijk. De mediator begeleid het proces om samen tot een oplossing te komen. En die oplossing is vaak dichter bij dan je denkt.

Mediation is sneller en minder kostbaar dan wanneer je naar de rechter stapt. Als je namelijk een juridische procedure start heb je allebei een advocaat nodig. Bij mediation schakel je samen één mediator in, doorgaans deel je samen de kosten van de mediator.

  • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen. 
  • Een mediator is geen advocaat. Hij is onpartijdig en geeft geen oordeel. Daarom komt ieders mening aan bod. 
  • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen terug naar het verleden maar vooral naar de toekomst. 

Sta je open voor een oplossing? Ben je bereid aan te geven wat voor jou belangrijk is? Werk je mee bij het vinden van een passende oplossing? Dan is mediation iets voor jou. Alle conflicten en geschillen zijn geschikt om met behulp van mediation opgelost te worden, zolang de betrokken partijen gezamenlijk een uitweg willen vinden. Of het nu gaat om een arbeidsconflict, een verstoorde werkrelatie, een echtscheiding of conflicten en geschillen binnen of met organisaties: er is altijd een oplossing binnen handbereik. Als mediator helpen we bij het vinden van die oplossing.

Als één van beide partijen absoluut geen mediation wil, moet je dat ook niet doen. Ook als er geen bereidheid is om te onderhandelen is mediation geen logische keuze. Vaak helpt het om wél een vrijblijvend intake gesprek te voeren zodat de voordelen en werkwijze van mediation kunnen worden besproken. Dan blijkt dat mediation vele voordelen heeft boven het voeren van een lange en kostbare juridische procedure.

Ja, dat is mogelijk en vooral bij zakelijke mediation soms ook gewenst. Door adviseurs zoals bijvoorbeeld je accountant te betrekken, zorg je ervoor dat je geen afspraken maakt waar je later spijt van krijgt. Bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict komt het geregeld voor dat beide partijen ook hun juridisch adviseur meenemen naar de gesprekken. Zij moeten zich dan ook wel binden aan afspraken omtrent geheimhouding. Inmiddels hebben bijvoorbeeld steeds meer advocaten ervaring met mediation, en weten zij dat het vooral ook de bedoeling van mediation is om te voorkomen dat conflicten verder escaleren.

Bij mediation zoek je samen (in de schaduw van het recht) naar een oplossing. Bij een juridische procedure met een advocaat geef je de oplossing uit handen aan de rechter. Je advocaat zal de rechter zoveel als mogelijk proberen te overtuigen van jouw gelijk. De advocaat van de wederpartij doet dat ook. Dat is precies de reden waarom een conflict bij een dergelijke procedure onnodig verder escaleert. Daarnaast zijn juridische procedures ontzettend duur en tijdrovend. Mediation wordt steeds meer gezien als een beter alternatief en de 1e stap om een conflict of geschil op te lossen. Omdat je samen naar een oplossing toe werkt bij mediation, is dat veelal een oplossing die in de toekomst ook stand houdt. Het conflict wordt dus ook echt opgelost.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is wettelijk gezien niet verplicht. Als werkgever ben je wel verplicht om beleid te voeren ten aanzien van de psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is hierin een belangrijke factor.

Een interne vertrouwenspersoon is zelf werkzaam binnen de organisatie. Hij of zij kent hierdoor de cultuur van de organisatie goed. Dat lijkt gunstig, maar dat is het niet. Als vertrouwenspersoon krijg je vaak te maken met lastige en gevoelige kwesties. Soms voer je ook gesprekken samen met de medewerker en andere betrokken, bijvoorbeeld een leidinggevende. Een interne vertrouwenspersoon kan hierdoor zelf, ongewild, in een lastige situatie terecht komen. 

Een externe vertrouwenspersoon is objectief en heeft geen binding met het bedrijf. Bij een externe vertrouwenspersoon is er dan ook geen sprake van mogelijke belangenverstrengeling. Dat risico is bij een interne vertrouwenspersoon wel aanwezig.

Een medewerker kan zonder dat iemand het weet een moeilijke situatie bespreken. Dat is vaak al een hele opluchting. En als de medewerker dat niet wil, wordt er geen verdere actie ondernomen. Daarnaast krijgt de medewerker in het 1e gesprek al tips hoe om te gaan met de situatie. Bij medewerkers die te maken met ongewenste omgangsvormen of betrokken zijn bij integriteitskwesties, speelt vaak een hoog ziekte verzuim. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon kun je het ziekteverzuim dus beperken.

Een vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:

  • Opvang en begeleiding van medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. Daarnaast bieden we ook een luisterend oor als het gaat om integriteitskwesties. In beide gevallen bieden we begeleiding bij een eventueel  volgend traject.
  • Analyseren van en adviseren over de situatie, waar nodig doorverwijzen naar hulpverleners.
  • Voorlichting geven aan werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en management.

Doorgaans kun je bij ons binnen 1 tot 2 weken terecht voor een (intake)gesprek. Bij crisissituaties of wanneer er een andere dringende reden is, binnen 48 uur.

Het is in overleg mogelijk om een afspraak te maken in de avonduren. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.