Scheiden voor ondernemers

Als je gaat scheiden komt er veel op je af. Scheiden is voor alle betrokkenen een ingrijpend en vaak emotioneel proces. Bij een (echt)scheiding waarbij één van de partners ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) is, spelen een aantal extra elementen een rol. Dit zorgt voor een complexe situatie waarbij deskundige begeleiding een vereiste is. Buro Pontifex heeft de expertise in huis om ondernemers en hun (ex)partners hierbij op een deskundige wijze te begeleiden.

Scheiden als ondernemer. Waar moet je aan denken?

Als ondernemer in scheiding is één van de meest prangende vragen waarschijnlijk: wat voor gevolgen heeft de scheiding voor de continuïteit van mijn bedrijf? En wat moeten we wel of niet regelen? De onderwerpen die bij scheidende ondernemers extra aandacht behoeven kunnen globaal worden ingedeeld in vier thema’s: 

Hulp inschakelen

Ben je ondernemer, heb je te maken met een scheiding en overweeg je om hulp in te schakelen om het complexe proces in goede banen te leiden? Ook als ondernemer heb je er baat bij om je scheiding te regelen met behulp van een mediator. Het is belangrijk dat je een partij of persoon treft waarbij je een goed gevoel hebt, maar ook een die ruime ervaring heeft met het begeleiden van scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is. Buro Pontifex is zo’n partij. 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en om de mogelijkheden te verkennen.