Scheiden van A tot Z

Wanneer je te maken krijgt met een scheiding staat je wereld op zijn kop. Wat voorheen vanzelfsprekend was, kan zomaar ineens veranderen. Want wat betekent dit voor de plek die je nu thuis noemt? En wat voor gevolgen heeft een scheiding voor de financiën? En hoe ga je om met de situatie wanneer er kinderen in het spel zijn? 

Behoefte aan rust en duidelijkheid

Wat de situatie of aanleiding ook is: scheiden is voor alle betrokkenen een ingrijpend, moeilijk en emotioneel proces. De situatie voelt vaak stressvol en chaotisch aan, terwijl je juist zo snakt naar rust en duidelijkheid. Hoe fijn zou het zijn om iemand te hebben die je kunt vertrouwen en die de scheiding van A tot Z kan begeleiden?

Buro Pontifex: voor deskundige begeleiding bij scheiding

Buro Pontifex biedt alles om het proces van scheiden zo goed en integer mogelijk te laten verlopen. Onze kracht is dat we alles in huis hebben voor begeleiding voor, tijdens én na de scheiding. Maar bovenal weten we hoe we de emotionele en relationele kant van de scheiding moeten verbinden met de zakelijk kant. Dat zijn alle juridische, financiële en fiscale aspecten. Scheiden mag dan vanaf de buitenkant hetzelfde lijken, elke situatie is weer anders. Daarom stemmen we de werkwijze altijd af op jullie situatie en behoefte. 

Jullie gaan scheiden: waar moet je aan denken?

Het proces van een (echt)scheiding brengt allerlei vragen met zich mee. Bijvoorbeeld: 

Met welke vragen jullie ook zitten: Buro Pontifex helpt jullie graag op weg. In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek geven we antwoord op al jullie vragen. Zo stippelen we samen de route uit die nodig is om de scheiding op een zo goed mogelijke manier af te ronden.

Route naar de (echt)scheiding

Die route naar de (echt)scheiding bestaat uit verschillende delen en stappen die doorlopen dienen te worden. De begeleiding en volgorde is afhankelijk van jullie situatie. Onderstaande fases geeft jullie alvast een idee. 

Relationeel: de (emotionele) balans opmaken en het afronden van de partnerrelatie

Kinderen: hoe gaan we van ex-partners naar collega-ouders?

Kinderen: opstellen van een ouderschapsplan

Verdeling van de bezittingen, waaronder de (eigen) woning

Kinderalimentatie en eventuele partneralimentatie

Verdeling van de pensioenen

Fiscale afspraken

Inzichtelijk maken van jullie toekomstige financiële situatie

Risico van overlijden tijdens of na de scheiding

De verzekeringsportefeuille

Afspraken maken over toekomstige geschillen

Gemaakte afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant

Verzoekschrift indienen bij de rechtbank

Uitspraak rechter inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Nazorg: afscheid nemen en loslaten

Belastingaangifte na de scheiding (optioneel)

Andere vormen van nazorg, zie begeleiding na de scheiding

Contact

Ontdekken wat Buro Pontifex voor jullie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor een oriënterend gesprek.