Scheiden of blijven

Zijn jullie niet gelukkig in de relatie en lijkt scheiden de enige oplossing? Of willen jullie verkennen of er misschien ook andere oplossingen zijn? Buro Pontifex kan jullie hierbij ondersteunen. Tijdens het ‘Scheiden of Blijven’ traject onderzoeken we samen de vraag of scheiden ook echt de stap is die jullie nu moeten zetten. Tijdens dit Scheiden of Blijven traject krijgen jullie nieuwe inzichten in jullie relatie. Dit helpt om helder te krijgen of scheiden ook echt de oplossing is, of dat er misschien nog ruimte is om, al dan niet onder begeleiding, aan jullie relatie te werken. 

Het ‘Scheiden of blijven’ traject van Buro Pontifex helpt jullie als jullie nog niet zeker weten of jullie ook echt willen scheiden, maar ook wanneer je (nog) geen goed gevoel hebt bij relatietherapie. Het traject is een soort tussenvorm van relatietherapie en mediation. Tijdens het traject onderzoeken we met jullie wat jullie beweegredenen zijn om te gaan scheiden en onderzoeken we de twijfel die er is om dat (nog) niet te gaan doen. We helpen jullie deze emoties en gedachten te ontwarren. Zodat helder wordt welke stap jullie hebben te zetten: scheiden of relatietherapie. Vooral als jullie samen kinderen hebben, is het belangrijk dat je tot een weloverwogen besluit komt om wel of niet te scheiden.

Een relatie vergt onderhoud

Gaandeweg ons leven hebben we de mogelijkheid tot het volgen van uiteenlopende (beroeps)opleidingen, studies en curssussen. We leren van alles in ons leven, maar er wordt maar zelden stil gestaan bij ‘hoe het werkt in een relatie’. Om een relatie in stand te houden is onderhoud nodig en dat wordt vaak vergeten. Tot het moment daar is dat een scheiding nog de enige uitweg lijkt. Maar is dat ook zo? Of zijn er misschien nog andere opties te verkennen? Het scheiden of blijven traject van Buro Pontifex zorgt voor antwoord op de vraag: scheiden of de mogelijkheden met betrekking tot de relatie verder onderzoeken? 

De eerste stap zetten?

Herken je jezelf in deze situatie? Zet de eerste stap en boek nu een afspraak ‘Scheiden of blijven’.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.