Pensioenverdeling na scheiding

Als je na 1 mei 1995 bent gescheiden is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden. Bij veel scheidingen zijn er echter geen (duidelijke) afspraken gemaakt over pensioen. Als er al afspraken waren dan zijn deze afspraken in ruim 50% van de gevallen niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder.

Dat brengt grote problemen met zich mee: De uitvoerder keert het pensioen in deze situatie namelijk uitsluitend uit aan diegene die het pensioen heeft opgebouwd. Een ex-echtgenoot houdt echter wel recht op zijn of haar deel van het pensioen. 

Hierdoor blijf je als ex-echtgenoten levenslang aan elkaar verbonden. De ene partner dient het pensioen dan immers (maandelijks) aan de andere uit te betalen.  Dit leidt in veel gevallen tot problemen zoals: 

    • De pensioenuitkering moet door de vereveningsplichtige bruto aan de vereveningsgerechtigde betaald worden. Het ontvangen bedrag is namelijk belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler
    • Dubbele Inkomensafhankelijke premie Zvw
    • Tariefcorrectie

Met de juiste begeleiding kunnen deze problemen in veel gevallen worden opgelost. Hierdoor wordt de levenslange afhankelijkheid doorbroken. Herken je dit probleem of heb je hier zorgen over? Neem gerust contact met ons op.