Hélène Nijhoff gezins- relatie- en systeemtherapeut

Hélène Nijhoff is als gezins- relatie- en systeemtherapeut verbonden aan Buro Pontifex.

Hélène is vanuit haar praktijk Bij de Beuk voor relatie- gezins- en systeemtherapie verbonden aan Buro Pontifex. Ook begeleidt zij volwassenen bij individuele vraagstukken.

Hélène bekijkt vanuit verschillende invalshoeken alle aspecten die een rol spelen bij de problematiek die je ervaart. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat de mens het best begrepen kan worden in de context van zijn of haar relaties. Die visie strookt met de basis van de systeemtheorie; het uitgangspunt van Hélène’s werk.

Wil je meer weten over relatie- of gezinstherapie, over Hélène of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.